naar de fotos / to the pictures
to the pictures / naar de fotos

Calais in 2021


sterretje Het overgrote deel van de migranten die in Calais de zee-engte naar Engeland over wil steken doet dat nu in rubberbootjes. Waar ze voorheen vooral verstopt in vrachtwagens en treinen de oversteek probeerden te maken, betalen ze nu een smokkelaar tussen de 2000 en 2500 euro per persoon om zich in een een opblaasboot over te laten zetten.

Vijf jaar nadat de Franse autoriteiten een uitgestrekt migrantenkamp aan de rand van Calais ontmantelden, blijven grote aantallen migranten aankomen in Noord-Frankrijk. Eind 2021 leven zo'n 2.000 migranten waaronder honderden niet-begeleide kinderen in bosrijke gebieden, in en rond ongebruikte pakhuizen en onder bruggen in en rond Calais.

Herhaalde massale uitzettingen uit kampen en andere politie-inspanningen om migranten en kinderen uit Calais te verdrijven lijken de illegale oversteek van het Kanaal niet te hebben verminderd. Wel hebben de politiepraktijken het leven van migranten steeds ellendiger gemaakt. De politie-operaties in Calais hebben de volwassenen en kinderen die in kampen wonen "voortdurend alert" en "zichtbaar in een staat van fysieke en mentale uitputting" achtergelaten, merkte de Franse verdediger van de rechten op na een bezoek in september 2020 .

De politie voert routinematige ontruimingsoperaties uit waarbij migranten het terrein dat ze bezetten tijdelijk moeten verlaten, terwijl de politie tenten in beslag neemt die migranten niet hebben kunnen meenemen ze vaak opensnijden zodat ze onbruikbaar zijn samen met andere achtergelaten bezittingen. De meeste kampen in Calais werden in 2020 en de eerste helft van 2021 elke 48 uur onderworpen aan deze routinematige ontruimingsoperaties.
       


Klik hier voor de foto's.
Click here for the pictures.


Home