Next Picture

Dennis Osonio Zapata (30) met familie en buren aan zijn ziekbed.          1/26
Chronisch nierfalen in Chinadega.


                      Index