klik voor de andere foto's
Chiquita
to the pictures / naar de fotos
Bananen met een luchtje.

sterretje   Aan de bananen van Chiquita hangt al jaren een naar luchtje. Arbeiders in Midden-Amerika ploeteren voor lage lonen lange dagen op de bananenplantages. Ondertussen ademen zij gevaarlijke pesticiden in die over de akkers worden gestrooid om de bananen te beschermen tegen schimmelziektes.

In Honduras is de situatie extra schrijnend. De orkaan Mitch, die in 1998 over het land raasde, verwoeste alle Chiquitaplantages.

Het merendeel van de plantages ligt nog steeds stil. Het Amerikaanse bedrijf maakt weinig haast met het opstarten. Dat lijkt vooral economische redenen te hebben. Fotograaf Piet den Blanken: "Hondurese werknemers verdienen gemiddeld vijf dollar per dag, terwijl ze in Ecuador voor een dollar per dag werken. Daardoor investeert Chiquita nu liever in dat soort landen." Dat verschil in loon laat zich vooral verklaren door de rol van de vakbond in Honduras. Die is veel beter georganiseerd dan in de buurlanden.

Dat Chiquita zijn handen lijkt af te trekken van Honduras, is rampzalig voor de duizenden arbeiders die geduldig hebben gewacht op herstel. Om in leven te blijven verbouwen sommigen op de door Mitch verwoeste grond nu eigen gewassen, zoals groenten en mais.

Chiquita ligt ook al onder vuur vanwege het gebruik van zware gifstoffen bij de productie. Arbeiders weten weinig van deze stoffen en gaan vaak onbeschermd de akkers op.
click
for the other pictures
Chiquita
to the pictures / naar de fotos
Bananas with a smell.

sterretje   For years there is something fishy about the Chiquita bananas. Workers in Latin-America toil long days for low wages on the banana-plantations. Meanwhile they breath dangerous pesticides that are scattered over the fields to protect the bananas against mycosis and other diseases.

In Honduras the situation is extra poignant. The hurricane Mitch that lashed the country in 1998, destroyed all Chiquita-plantations.

The greater part of these plantations is still closed down. The American company makes little haste with restarting the operations. This seems to be caused particulary by economic reasons. Photographer Piet den Blanken: "Hondurese workers earn an averige five dollars a day. In Ecuador they work for one dollar a day. That's why Chiquita rather invests in that kind of countries."

The difference in wages is caused by the role of the unions in Honduras. They are much better organised than in the neighbouring countries.

That Chiquita is taking its hands off from Honduras, is disastrous for the thousands of workers who have patiently been waiting for the restoration of the plantations. To stay alive some of them now grow their own crops, like vegetables and mais, on the soil that was destroyed by Mitch.

Chiquita is also under fire because the use of heavy pesticides on the plantations. The workers often know very little about these substances and go into the fields without any protection.

Click here, or on the picture above to see the photo-report Den Blanken made of the situation on the Chiquita plantations in Honduras.


statistiek