klik voor de andere foto's
De laatste cokes

naar de foto's

sterretje Vrijdag 31 juli 2000. De laatste werkdag voor de 282 werknemers van de cokesfabriek in Sluiskil. De fabriek kon het niet bolwerken tegen de Aziatische concurrentie. China brengt de cokes voor $65,-- op de wereldmarkt. Een prijs waar ze in Sluiskil de grondstof voor cokes, steenkolen, nog niet voor kunnen kopen. De fabriek in Zeeuws-Vlaanderen leverde vooral aan de staalfabrieken in Frankrijk en BelgiŽ. Op het Hoogoventerein in IJmuiden staat nu nog de laatste cokesfabriek in Nederland. Maar die levert alleen aan de Hoogovens zelf. De 282 werknemers zijn per 1 januari 2000 ontslag aangezegd. Een dertigtal werknemers zijn met de vut - 55 jaar - gegaan.Ongeveer honderd werknemers hebben inmiddels een nieuwe baan gevonden. De overigen gaan per 1 januari in de WW. Fotograaf Piet den Blanken was erbij op die laatste werkdag. Hij volgde de werknemers op hun laatste wandeling naar de kleed- en doucheruimtes. De laatste dag werd in de kantine onder genot van veel consumties afscheid genomen. De cokesovens branden niet meer. Scheuren in de wanden maken de ovens voor altijd onbruikbaar.


klik voor de andere foto's
The last cokes.

to the pictures

sterretje Friday juli 31. The last day for 282 workers of the cokesfactory Sluiskil, Netherlands. The factory could no longer resist the competition from Asia. Chinese cokes are in the market for $65,-- per ton. In Sluiskil they pay above that price for cole, the raw material for cokes. The factory in Sluiskil, Zeeuws-Vlaanderen, Netherlands, mainly delivers to steelworks in France and Belgium. At the blast-funish works in IJmuiden now is the last cokesfactory in the Netherlands. But that factory produces only for the consumption of its own steelwork. The 282 workers are sacked from 01/01/2000. About thirty workers are on early retirement - 55 jaar. About one hundred workers found already another job. The remaining are starting from januari 1 on unemployement benefit. Photographer Piet den Blanken was present on the last labour day. He followed the workers in their last walk to the dress- and bathrooms. The last day people said good bye drinking a lot of consumptions. The cokeskins don not burn any longer. The first rips are in the wall of the kins make them forever useless.

statistiek