naar de fotos / to the pictures
Ierland, Ballymun in Dublin en Knocknaheeny in Cork.
to the pictures / naar de fotos
sterretje De wijken Ballymun (Dublin) en Knocknaheeny (Cork) in Ierland behoren tot de meest achtergestelde buurten in zowel hun steden als in heel Ierland. Sander van Lanen MSc (Master of Science, politieke geografie) doet onderzoek in deze twee wijken voor zijn proefschrift aan University College Cork in Ierland.
Interviews met jongvolwassenen uit Ballymun en Knocknaheeny geven inzicht in de veranderingen in stedelijk leven als gevolg van de financiële crisis en bezuinigingen.
Van Lanen beargumenteert dat de leefwereld van kansarme jongvolwassenen krimpt omdat de mogelijkheden voor werkgelegenheid, persoonlijke ontwikkeling en onafhankelijk leven afnemen onder ‘austerity urbanism’. De crisis, recessie en bezuinigingen veranderen de relaties die deze jeugd heeft met hun buurt en stad. De in toenemende mate neoliberale stad sluit jongeren uit van de mogelijkheden die stedelijk leven biedt.

sterretje The neighbourhoods Ballymun (Dublin) en Knocknaheeny (Cork) in Ireland are among the most deprived of both their cities, and the country as a whole. For his PhD at University College COrk, Ireland, Sander van Lanen MSc (Master of Science, political geografy) conduceted an investigation among young adults in both neighbourhoods.
Through interviews he establishes a qualitative understanding of the transformations of urban life brought about by financial crisis and austerity.
Van Lanen argues the lifeworld of disadvantaged urban youth tightens as the opportunities for employment, personal development and independent living decline through the changing structural contexts of ‘austerity urbanism’. The relations youth has with their neighbourhood and the city are transformed as the neoliberalising city excludes these youth from ‘decent’ urban life and from the city itself.
       


Klik hier voor de foto's.
Click here for the pictures.


Home