klik voor de andere foto's
Het Nieuwe IJzeren Gordijn
to the pictures / naar de fotos
sterretje In de nacht van 10 op 11 september 1989 opende Hongarije de grens met Oostenrijk. Duizenden "vakantievierende" Oost-Duitsers vluchtten via dit gat via Oostenrijk naar West-Duitsland. Twee maanden later viel de Berlijnse muur. Weer een jaar later was de Duitse eenheid een feit. Fotograaf Piet den Blanken ging terug naar deze historische plek. En fotografeerde een nieuw IJzeren Gordijn. Maar nu in omgekeerde richting.

Piet den Blanken:"Het is mischien wel het best bewaakte stukje grens van de Europese Unie: de grens tussen Slowakije, Oostenrijk en Hongarije. Het is in ieder geval de enige plek in Europa waar gewapende dienstplichtigen worden ingezet voor de grensbewaking. In Nickelsdorf loopt de autosnelweg Boedapest-Wenen-München. Het is voor duizenden vluchtelingen uit Azië, Afrika en Oost-Europa de poort naar het Westen. Mensensmokkelaars verdienen er goud geld. Via intensieve grenscontrole proberen de Hongaren en Oostenrijkers de stroom vluchtelingen tegen te houden. Velen worden aan de grens tegen gehouden en teruggestuurd. Maar ondanks de strenge contole slagen toch duizenden mensen erin de grens te passeren. Vaak met gevaar voor eigen leven. Veel mensen hebben zich verstopt in de laadruimte van een vrachtwagen. Een groot aantal vluchtelingen begint de reis in Istanbul. En met een beetje geluk stappen ze in Dover weer uit. En dan te weten dat in '56 de Hongaarse vluchtelingen hier nog met open armen werden ontvangen. Zoals dat ook met de Oost-Duitsers in 1989 het geval was. Maar fort Europa zit vol. Zegt men. Er is een nieuw ijzeren gordijn neegelaten, maar nu door de Europese Unie." Dienstplichtigen patrouilleren op mountainbikes langs de grens. Met nachtkijkers wordt er naar illegalen gespeurd. Met CO2-meters wordt in vrachtwagens de samenstelling van de lucht gemeten, zo kan men nagaan of er in de laadruimte mensen aanwezig zijn. Illegalen worden gelijk over de grens gezet. Ze worden opgevangen in Györ. De Hongaren werken goed samen met de Oostenrijkers. "Daar hebben ze alle belang bij. Hongarije wil tenslotte ook graag lid worden van de Europese Unie".

klik voor de andere foto's
Het Nieuwe IJzeren Gordijn
to the pictures / naar de fotos
sterretje In the night from 10 to 11 september 1989 Hungary opent its border with Austria. Thousends of citizans from East-Germany "on holyday" flied by this hole in the Iron Curtain by Austria to West-Germany. Two months later fell down the Berlin wall. One year after that Germany unified to one country. Photographer Piet den Blanken went back to this historical place. And photographed a new iron curtain. Now on the other site.

Piet den Blanken: "May be it is the best guarded border of the European Union: The border between Slovakia, Austria and Hungary. It is the only place in the European border where armed compulsery soldiers patrol the border. In Nickelsdorf passes the highway Budapest, Vienna, Munich. Here for thousands of refugees from Asia, African and Eastrern Eoropa is the gat to Europe. Man smugglers earn gold money here. With intensive control Austrian and Hungarian authorities try to stop the flee of refugees. Many of them are stopped at the borders and send back. But despite the intensive controls thousands succeed in crossing the border. Often risking their lifes. Many people arrive hidden in a truck. For a lot of them the travel starts in Istanbul. And with some luck they end in Dover, England. In "56 the Hungarian regugees here were welcomed with open arms. The same happended with the East-Germans in 1989. But Fort Europe is full now. So is said. Their is a new Iron Curtain, now let down by the European Union." Soldiers patrols on mountainbikes follow the border. Policemen track illigals with night-viewers. With CO2-meters the air in trucks is controlled so that breathing people can be detackted. Illigal migrants are send over the border immediately. The are detained in Györ, Hungary. "The Hungarian authorties cooperate very well with the Austrians. Because Hungary likes to be a membre of the European Union".