naar de volgende foto / next picture
Een conflict in Afrika? De stroom vluchtelingen koerst richting Istanbul.
A conflict in Africa? The flee of refugees enters Istanbul

                      Index