pictures

Jan van Ballekom
" Niets vertellen "

to the pictures / naar de foto's

De Kleuters van 1957.


sterretje Daarmee is Jan van Ballekom de zoveelste bouwvakker uit deze groep Wijboschers die in een waarachtige villa woont. Hoge opleidingen waren voor hen niet weggelegd, maar ze wonen er niet minder om.

Het is jammer dat Jan verder niets wil vertellen, daarin krachtig gesteund door zijn vrouw. Het fotograferen vindt ze maar niets en aan het onderzoek doen we niet mee, zegt ze kordaat.

Jans zoon die ook metselaar is stapt in zijn voetsporen. Vader en zoon werken bij dezelfde baas. Samen metselen ze hun muurtjes, samen eten ze s middags in de schaftkeet hun boterham.

Het jammer dat Jan verder niets wil vertellen, daarin krachtig gesteund door zijn vrouw. Het fotograferen vindt ze maar niets en aan zo'n onderzoek doen we niet mee, zegt ze kordaat.