Next Picture
De Ege´sche Zee tussen Turkije en Griekenland, aan de overkant ligt Turkije.

                      Index