photos Pernambuco photos Para
Landloze boeren in Brazilië.

Pernambuco                         Pará

sterretje Tweehonderd keer zo groot als Nederland, met maar tien keer zoveel inwoners. In Brazilie is plaats genoeg.
Maar de grond is oneerlijk verdeeld, grootgrondbezitters laten duizenden hectaren goede grond braak liggen, terwijl de steden uitpuilen van mensen zonder middelen van bestaan.
De beweging van landloze boeren (MST) doet daar wat aan. Hier een fotoreportage van hun strijd. De landlozen bezetten stukken ongebruikt land, maken het vruchtbaar, en bouwen huizen. Al snel volgen dan voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. duizenden Brazilianen zijn op die manier een nieuw bestaan begonnen.
Als de landlozen kunnen aantonen dat de grond vóór hun komst niet gebruikt werd, staan ze volgens de Braziliaanse wet in hun recht. De eigenaar krijgt dan een vergoeding.
Maar recht en werkelijkheid zijn niet altijd hetzelfde. In 1996 werden 17 landloze boeren vermoord door leden van de militaire politie. Een monument van verbrande boomstammen herinnert daaraan.
Op 22 april is het 500 jaar geleden dat Brazilië door de Portugees Pedro Cabral werd "ontdekt". De MST heeft die dag - "het begin van vijf eeuwen uitbuiting van indianen, negerslaven en landlozen" - uitgeroepen tot actiedag. Duizenden landlozen bezetten die dag overal in het land braakliggende grond en maken het weer leefbaar.foto's Piet den Blanken                   tekst Niko Wolswijk                   website MSTphotos Pernambuco photos Para
Landless Countryworkers in Brasil.

Pernambuco                         Pará

sterretje Tenthousends square kilometers, twohundred times the size of Holland, but only ten times the amount of inhabitants; Brazil has plenty of space.
But the land is owned disproportionaly, large landowners leave thousends of acres unused while the cities are bulging of people without any means of support.
The movement of countryworkers without land (MST) fight for changes. A photoessay about their struggle.
The landless occupy the land, cultivate it and build houses on it. Soon followed by public services like healthcare and educacion. Thousends of Brazilians this way started a new living.
When the occupants can prove that the land was not used before their arrival, they have a right to the ground according the Brazilian law. The owner will receive compensation.
But justice and reality are not the same. In 1996 17 landless people were murdered by the military police. A munument of burnt tree-trunks remembers them.
22 of April is 500 anniversery of the "discovery" of Brazil by Pedro Cabral from Portugal. De MST remembers that day - "the beginning of five centuries of exploitation from indians, negro-slaves and landless" - by actions. Thousends of landless occupy everywhere in the country unusend land and cultivate it again.photos Piet den Blanken                  text Niko Wolswijk                   website MST
photos Pernambuco photos Para
Trabalhadores Rurais Sem Terra

Pernambuco                         Pará

sterretje Duzentas vezes maior do que a Holanda, mas com uma população somente dez vezes maior, a falta de espaço no Brasil não é a causa dos problemas.
No entanto, este espaço é distribuído de forma desonesta; os latifundiários deixam desaproveitadas milhares de hectares de terra fértil, enquanto que as cidades estão repletas de gente sem meios de subsistência.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), é uma resposta a este estado de coisas. Aqui segue uma reportagem fotográfica sobre a sua luta. Os sem-terra ocupam terras improdutivas, fertilizam estas terras e constroem casas. Logo são abordados os problemas como a assistência médica e o do ensino. Milhares de brasileiros começaram assim uma nova vida.
Quando os sem-terra estão em condições de provar que a terra não era usada antes da sua vinda, eles estão no seu direito segundo a legislação brasileira. O dono da terra recebe então uma compensação.
No entanto, muitas vezes direito é uma coisa, e a realidade é outra bem diferente. Em 1996, 17 trabalhadores sem terra foram assassinados por agentes da polícia militar. Um monumento formado de troncos de  árvores queimadas lembra-nos do massacre ocorrido.
Em 22 de abril de 2000 serão comemorados os  500 anos de descoberta do Brasil por Pedro Alvares Cabral. O MST proclamou esse dia - 'o começo de cinco séculos de exploração dos índios, dos negros e dos sem-terra' - como um dia de luta. Esse dia será lembrado no futuro como o dia em que milhares de sem-terra ocuparam em todo o país terras abandonadas para torná-las produtivas.

fotografias Piet den Blanken                  texto Niko Wolswijk                   tradução Tomas Weisz                   website MST