naar de volgende foto
Kees Govers haalt met een grijper afval uit de 'stortgoot' van Centrale Afvalverwerking Spinder in Tilburg. Govers gooit het afval in een 'dumper', een vrachtwagen met een grote laadbak, die het vervolgens naar het 'stortfront' brengt, de grote afvalberg van de Spinder. Alle afvalwagens die bij de Tilburgse vuilstort arriveren, lossen hun lading via het 'stortbordes' in de goot. Dat heeft twee redenen: als de wagens zelf (in een lange rij) de afvalberg zouden oprijden, zou dat teveel tijd kosten. Bovendien kan het afval nu het in de stortgoot wordt gelost, beter steekproefsgewijs worden gecontroleerd op gevaarlijke stoffen als asbest en verf. De Spinder controleert elke dag 10% van het huishoudelijke afval en 15% van het bedrijfsafval.

                      Index