naar de volgende foto
Op de afeling cartografie van Suurland Falkplan in Eindhoven worden jaarlijks ruim 400 cartografische produkten gemaakt. Bianca Feyen, Wim Heidt en Anja Maas (van links naar rechts) werken op deze afdeling. Ze overleggen hier over een aantal uit te voeren wijzigingen op bestaande plattegronden. Suurland Falkplan verzorgt sinds 35 jaar de uitgave van gemeentegidsen, plattegrondkaarten en plattegrondkasten.

                      Index