Maart 2017. Gesloten grenzen blokkeren migranten op de Balkan.
March 2017. Closed borders block migrants in the Balkans.
Marzo 2017. Fronteras cerradas bloquean a migrantes en los Balcanes.